# Partneři

Děkujeme každému z uvedených partnerů za podporu našeho týmu
Family Property
ForActive
AZ Fitness
Inteka Brno
JM Company
ČAAF
Brno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pěkné dřevo
PROJEKTSERVIS AM
My Graphic
Domov pro mne
Fox Agency

Speciální díky

Děkujeme Statutárnímu městu Brno za poporu naší činnosti v roce 2022 poskytnutím neinvestičních dotací na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve výši 180 tis. Kč a ve výši 72 tis. Kč na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v americkém fotbalu.
Děkujeme Národní sportovní agentuře za podporu naší činnosti v roce 2022 na podporu činnosti spolku poskytnutím neinvestiční dotace v oblasti sportovních aktivit a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 do 20 let, celkem ve výši 107 010,- Kč.